YALITIM DANIŞMANLIĞI VE DENETÇİLİĞİ

MANTOLAMA ÖNCESİ YALITIM ETÜD RAPORU : 

* Öncelikle mevsim uygunsa (Ekim ... Nisan ayları arasında) termal kamera ile binanın hangi bölgelerinden (betonarme duvar, dolgu duvar, pencereler, çıkmalar, çatı, taban vb.) ısı kayıpları olduğu görüntülü ölçümlerle belirlenir. 

* Bu ölçümler sonucunda betonarme duvarlardan, dolgu duvarlardan, pencerelerden, çıkmadan, vb. yapı elemanlarındaki ısı kayıpları analiz edilir.

* Binanın mimari projesinden veya eğer mimari proje yoksa, yerinde tespit yapılıp duvarların ölçüsü alınarak TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı hesap metoduna göre Standarda uygun olacak şekilde çatı, çıkma, betonarme duvar dolgu duvar vb. yapı elemanları için  yalıtım malzemesi seçilir ve kullanılması gereken en az yalıtım kalınlığı hesaplanır. 

* Bu inceleme ve hesaplamalar sonucunda binaya mantolama yapılmasının gerekli olup olmadığı ve hangi malzemeden en az kaç cm kalınlıkta yapılması gerektiği raporlanır.

 

FİRMAMIZ  ANKARA'DA ISI YALITIMI (MANTOLAMA) DENETÇİLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİ SUNMAKTADIR

MANTOLAMA DANIŞMANLIĞI VE DENETİMİ

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) YAPILMIŞ BİNALARDA 

 • Eğer binanın yalıtım yapılmadan önceki durumu için Isı Yalıtım Projesi hazırlanmamışsa, yalıtım uygulamasının yapıldığı yüzeyleri (betonarme kolon-kiriş, çıkma, çatı, teras, duvar vb) kullanılan malzeme cinsi (EPS, XPS veya Taşyünü vb.) ve kalınlığı dikkate alınarak binanın mevcut durumu için Isı yalıtım danışmanı veya denetcisi tarafından Isı Yalıtım Projesi hazırlanır ve yapılan yalıtımın TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardına uygun olup olmadığı belirlenir.
 • Bundan sonra firmamıza ait  320*240 = 76.800 piksel ve  -30 C ile 1200 C arasında sıcaklık ölçebilen ve gizli rutubetlenmeyi tesbit edebilen orjinal Amerikan Fluke Ti-400 kamera ile bina dış kabuğunun termal kamera görüntüleri çekilir ve bu görüntüler analiz edilerek binaya yapılmış olan yalıtım uygulamasının performansı (ısı köprüleri, dış duvar sıcaklıkları, yalıtım plakalarında herhangi bir boşluk veya atlama yapılıp yapılmadığı) ile binanın yalıtım sonrası ısı kayıplarının nerelerden (betonarme kolon-kiriş, pencere, kapı, çıkma, çatı, teras vb) kaynaklandığı ve yalıtım uygulamasının standartlara göre yapılıp yapılmadığı belirlenir.         

ISI YALITIMI  (MANTOLAMA)  YAPILACAK  BİNALARDA

Yapılacak olan yalıtım uygulaması, başından sonuna kadar ısı yalıtım danışmanı veya denetçisi tarafından tüm safhalarında tek tek denetlenir ve uygulama tamamlandıktan sonra hava şartları uygun duruma geldiğinde yapılan yalıtımın performansı termal kamera çekimleriyle etüd edilerek kontrol edilir.

 • Öncelikle TS 825 Standardına uygun hesaplama yöntemiyle bina için Isı Yalıtım Projesi hazırlanır.  Isı Yalıtım Projesi’nde  uygulanacak yalıtımda, binanın hangi yüzeylerine (betonarme kolon-kiriş, çıkma, çatı, teras, duvar vb) hangi malzemelerin kullanılacağı ve bu malzemelerin kalınlığı belirlenir.
 • Teknik şartname hazırlanması : İşlerin ne şekilde yapılacağı tarif edilir. Kullanılacak malzemeler ve işçilikte istenen nitelikler ayrı ayrı detaylandırılır.
 • Teklif toplama : Piyasada bu işin yapan referanslı güvenilir firmalardan en az 4 adet teklif toplanır.
 • İhale süreci  : Bu teklifler pozitif ve negatif yönleriyle değerlendirilir.
 • Firma seçimi : Firmaya karar verilerek şartnamede yapılacak işlerle ilgili nihai görüşme yapılır ve Denetim Raporlarına uyacağı hususunda “Taahhütname” alınır.
 • Sözleşme imzalanması : İşin şartnamesine uygun olarak ve süresinde yapılmasıyla ilgili sözleşme imzalanır.
 • Uygulama Safhaları :

Aşağıdaki uygulama safhaları ısı yalıtım danışmanı veya denetçisi tarafından tek tek denetlenir.

 1. İskele kurulması
 2.  Kullanılacak malzemelerin  sözleşmede belirtilen markada, özellikte ve kalınlıkta orijinal malzeme olması ayrıca orijinal ambalajında iş sahasına getirilmesi
 3.  Cephedeki bozuk ve kabarık yüzeylerin tespiti ve bunların onarılması
 4.  Subasman profillerinin montajı     
 5.  Yapıştırıcının hazırlanması
 6.  Yapıştırıcının yalıtım plakalarına yerleştirilmesi
 7.  Yalıtım plakaların döşenmesi               
    
 8.  Pencere iç kısımlarına yalıtım levhası kaplanması
 9.  Pencere merkezlemeleri
 10. Köşe birleşimleri
 11. Dübel yerlerinin belirlenerek deliklerinin delinmesi
 12. Dübellerin vidalanması          
 13. 1. Kat sıvanın hazırlanması
 14. 1. Kat sıvanın atılması  
                    
 15. Yalıtım filesinin döşenmesi
 16. Köşe profillerinin montelenmesi       
   
 17. Pencere köşelerine ilave file desteği döşenmesi
 18. 2. Kat sıvanın hazırlanması
 19. 2. Kat sıvanın atılması
 20. Yalıtım plakası konulmayan yerlere (balkon dış tarafları vb.) sıva atılması
 21. Dekoratif mineral sıvanın hazırlanması
 22. Dekoratif mineral sıvanın atılması  
 23. Boya astarının atılması
 24. Son kat boyanın atılması 
 25. Yağmur iniş borularının montajı
 26. Pencerelere mermer denizliklerin montelenmesi
 27. Balkon tavanlarının boyanması
 28. Balkon iç yüzeylerinin boyanması
 29. Balkon demirlerinin boyanması
 30. Apartman demir korkuluklarının boyanması
 31. İnşaat atıklarının temizlenmesi
 32. Binaya Enerji Kimlik Belgesi alınması
 33. Termal kamerayla mantolama ısıl performasının ve işçilik hatalarının kontrolü