SU YALITIMI

FOTOĞRAFLAR

SU YALITIMI

Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karsı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere "su yalıtımı" denir.

SU YAPIYA NASIL ZARAR VERİR

Yapılar,

  • Yağmur, kar gibi yağıslar
  • Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağıs veya kullanma suları
  • Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerdeki su kullanımı
  • Yapının, üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları

nedeniyle suya maruz kalırlar.

Suyun yapılar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenliğiyle ilgilidir. Bu durum su yalıtımının yaşamsal bir önemi olduğunu ortaya koyar.

Yapıya sızan su ; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları (demirleri) korozyona uğratarak (paslandırarak), kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitelerinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların olusmasına yol açar.

Bunun dısında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur. Bu da yapı ömrünü ve yük taşıma dayanımını olumsuz yönde etkiler.

1999 yılında ard arda yasanan iki büyük depremde birçok yapının yıkılmasının nedeni, bina donatılarının korozyona uğraması, yani paslanmasıydı. Korozyon oluşumunun nedeni ise binalara su yalıtımının yapılmamış olmasıydı. Eğer bu binalara doğru su yalıtımı yapılmış olsaydı, donatılar paslanmayacağından binalar sağlam kalacak, depreme direnç gösterip kolayca yıkılmayacak ve sonuçta bu kadar çok can ve mal kaybımız olmayacaktı.

Bina güvenliğini ve ömrünü etkilemesi dışında, suyun diğer bir olumsuz etkisi de insan sağlığınadır. Suyun neden olduğu nem, zamanla küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna yol açmakta ve solunum yoluyla vücudumuza giren bu zararlı maddeler ciddi hastalıklara yol açabilmektedir.

Sağlıklı bir yaşam, nem ve küf içermeyen sağlıklı binalarda sürdürülebilir.

SU YALITIMI HANGİ AMAÇLA YAPILIR

Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır.

YAPININ HANGİ ELEMANLARINA SU YALITIMI YAPILIR

Bir yapının uzun ömürlü olabilmesi için uygulama projesi aşamasında su yalıtımının kurallarına göre tasarlanması ve detaylandırılması gerekir. Su yalıtımı

  • Temellere, zemine oturan döşemelere, toprak ile temas eden duvarlara veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlara
  • Suyun yapı dışında birikebileceği balkonlara, teraslara ve eğimli çatılara,
  • Banyo, lavabo ve wc gibi ıslak hacimlere,
  • Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz; havuz, su depoları, suni göletler vb. yapılara  

     yapılır.

Su yalıtımı yapılmadan inşa edilmiş binalarda, çatı ve ıslak hacimlerin su yalıtımı sonradan rahatlıkla yapılabilirken, toprak altındaki duvarların yalıtılması için bina etrafının kazılması gereklidir.

Binanın üzerine oturduğu temellerin su yalıtımının yapılabilmesi için ise, yapımızın havaya kaldırılması gerekir ki, bu da mümkün değildir.

Bu gibi durumlarda sadece konforumuzu bozan küf ve mantar oluşumu engellenebilir

Suyun yapı ömrünü etkileyen zararlarından, yapı inşa edildikten sonra tam anlamıyla korunmak mümkün değildir. Temel seviyesindeki suyun drenaj (tahliye) önlemleri ile yapımızdan uzaklaştırılması çoğu kez yapılabilecek tek uygulamadır